Czym są obszary funkcyjne, dlaczego mają znaczenie i jaki jest ich wpływ na politykę rozwoju?

lgof

wiedźma ze wschodu
Obszary funkcjonalne to różne obszary rozwoju, które są ważne dla rozwoju kraju. Obejmują rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny. Funkcjonalne obszary rozwoju są ważne, ponieważ pomagają krajom rozwijać się na różne sposoby. Na przykład, jeśli kraj ma silny rozwój społeczny i polityczny, będzie mu łatwiej mieć gospodarkę o wysokim potencjale wzrostu. Z drugiej strony, jeśli mają silny rozwój gospodarczy, będą w stanie poprawić również swoje systemy społeczne i polityczne.

LGOF jest realizowany w ramach konkursu dotacji na działania wspierające w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Obejmuje on obszar Legnicko – Głogowski. Jednym z celów projektu jest określenie dokładnych granic obszaru.

Rodzaje obszarów funkcjonalnych


Narzędzia planowania przestrzennego służą do tworzenia i zarządzania planami przestrzennymi. Narzędzia planowania terytorialnego służą do tworzenia i zarządzania planami terytorialnymi.

Obszary funkcjonalne tych dwóch rodzajów narzędzi obejmują:

  • Narzędzia planowania terytorialnego:
    Narzędzia planowania terytorialnego są wykorzystywane w dziedzinie systemów informacji geograficznej do automatyzacji procesu geoanalizy. Mogą raportować obszar i lokalizację określonego elementu za pomocą współrzędnych i pliku kształtu, który jest najczęściej spotykany w oprogramowaniu GIS.

  • Narzędzia planowania przestrzennego:
    Termin „planowanie przestrzenne” odnosi się do zastosowania geometrii i narzędzi pomiarowych do projektowania budynku lub przestrzeni. Oprogramowanie służy do projektowania rzutów pięter, aranżacji pomieszczeń, projektów konstrukcyjnych oraz podawania wymiarów mebli.

  • Projektowanie krajobrazu, geodezja, mapowanie, GIS, urbanistyka.

Jak aglomeracja policentryczna może poprawić połączenia transportowe


Aglomeracja policentryczna to miasto lub region składający się z wielu miast. Jest to sieć ośrodków miejskich o wysokim poziomie interakcji gospodarczych, społecznych i kulturowych. Ten typ miasta był postrzegany jako skuteczny sposób na poprawę połączeń komunikacyjnych.

W ciągu ostatnich kilku dekad wiele miast przekształciło się w aglomeracje policentryczne, łącząc się w regiony metropolitalne. Istnieje wiele korzyści z tego rozwoju, takich jak lepsze połączenia transportowe i wzrost gospodarczy. Istnieją jednak pewne wady tego rozwoju, w tym zwiększone zatłoczenie i rozrastanie się.
  • MENU

  • Social