• zapytanie@lgof.pl
Powiat legnicki

Powiat legnicki - miasta

Powiat legnicki położony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Powstał on w 1999 roku na mocy reformy administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Legnica, które jednak nie wchodzi w jego skład. Powiat legnicki obejmuje jedną gminę miejską, jedną gminę miejsko-wiejska, a także sześć gmin wiejskich. Gmina miejska to Chojnów, gmina miejsko-wiejska to Prochowice, zaś gminy wiejskie to Chojnów, Kunice, Krotoszyce, Miłkowice, Legnickie Pola oraz Ruja. Powiat legnicki to także miasta takie jak Chojnów oraz Prochowice. Przed reformą administracyjną, czyli do pierwszego stycznia 1999 roku wszystkie gminy należące do powiatu były częścią województwa legnickiego.

Powiat legnicki - gospodarka

Z końcem roku 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie powiatu legnickiego wynosiła 1,6 tys. mieszkańców. Stanowiło to stopę bezrobocia na poziomie 8,6%. Powiat legnicki wyróżnia się charakterem rolniczym, gdyż użytki rolne to aż 72% jego powierzchni. Zarejestrowanych jest 5056 indywidualnych gospodarstw rolnych, które mają zróżnicowaną strukturę obszarową. Dominują jednak gospodarstwa małe, których wielkość wynosi od 1 do 5 hektarów. Powiat odznacza się także wysokim odsetkiem lasów, sięgającym 16% ogólnej powierzchni. Gospodarka keśna ma zatem duże znaczenie w zakresie rozwoju powiatu. Jej celem jest jednak zachowanie ekosystemów leśnych, a także utrzymywanie ochronnej funkcji lasów. Kluczowym segmentem gospodarki powiatu legnickiego jest także rybactwo, które obejmuje aż 87 zestawów o powierzchni około 700 hektarów.


Ostatnio dodane